پند اخلاقی
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٥  کلمات کلیدی: پند اخلاقی

🌹همه روز روزه بودن
🍂همه شب نماز کردن
🌹همه سال حج نمودن
🍂سفر حجاز کردن
🌹به خدا که هیچ کدام را
🍂ثمر آنقدر نباشد
🌹که به روی نا امیدی
🍂در بسته بازکردن


 
پند اخلاقی
ساعت ٦:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٥  کلمات کلیدی: پند اخلاقی

 


شاد کردن قلبی با یک عمل
بهتر از هزاران سر است
که به نیایش خم شده باشد.


 
پند اخلاقی
ساعت ٥:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٥  کلمات کلیدی: پند اخلاقی

خیریه سرو سبز کهن زیبد, [۲۸.۰۵.۱۶ ۱۴:۳۸]


صدسال ره مسجد و میخانه بگیری
عمرت به هدررفته اگردست نگیری
بشنوسخن نغزتو از پیرخرابات
هردست که دادی به همان دست بگیری

🆔 @zibadiha