کارکرد اساسی وقف ونقش آن در فقر زدایی از جامعه
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی: موقوفات

وقف نهادى است که از طریق آن مى توان بخش قابل توجهى از مشکلا ت و تنگناهاى جامعه را شناخت و اموال و دارایى هاى افراد نیکوکار را داوطلبانه در جهت رفع آنها به کار بست. این نهاد با وجود برخوردارى از قدمت زیاد آنطور که شایسته است فراگیر نشده و نقش آن در ابعاد گوناگون تا حدودى مکتوم و مستور مانده است.


 
موقوفات زیبد
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۸  کلمات کلیدی: موقوفات

باسلام
جهت اطلاع

حدودسال1362 دریک اقدام پی گیروطاقت فرسا اینجانب چندماهی باهمکاری روحانیون دیگرزیبدلیستی ازوقفها تهیه کردیم وفهرستی به خط اینجانب ازموقوفات موجود است، که ظاهرا یک نسخه دست آقای حاج علی قلی پور«حاج محمدعلی»ونسخه ای دست ابوی آقای حاج عباسعلی عجم می باشد.

ضمنامطلع ترین فرددراین موردایشان می باشندودرموردموقوفاتی که لیستش به اوقاف داده شده ایشان رابط غیررسمی ومعتمد،بوده اند.
باایشان وحاج آقای قلی پور مشورت وگفتگوشود،ومطالب واطلاعات گسترده ایشان درباره موقوفات ،درزیبدوموقوفات برای زیبددرسنو،وبعضی روستاهای اطراف گفتگوشده وضبط شود.

بیشترکارهاانجام شده،خیلی ازموقوفه هاآن سال زنده شد،باوقف نامه هاکه باهمکاری حاج آقای وثوق کپی شدوخوانده شد.
چندموقوفه بااستشهادپیران زنده شد.
وبه برکت آن حرکت، وقف هایی سرگرفت که یکی ازآنهامکان فاطمیه است.

حاج آقا محسنی


 
موقوفات زیبد
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٥  کلمات کلیدی: موقوفات

مردمان روستای اسطوره ای و کهن زیبد از دیرباز در امور خیر پیش قدم بوده اند و از سال ها قبل بخشی از اموال خود را وقف موضوعات عام المنفعه در روستا کرده اند. متاسفانه به دلیل نبود متولی خاصی بابت سامان دهی موقوفه ها، بخشی از آنها به فراموشی سپرده شده است و بیم آن می رود اگر وضع به همین منوال پیش برود بسیاری از این موقوفات به فراموشی سپرده شود و ما مدیون واقفین عزیز باشیم . چندی قبل این مشکل به حاج آقا صادقی منتقل و از ایشان درخواست نمودیم تا برای آن چاره ای اندیشیده شود. پس از طرح پیشنهادات مختلف مقرر گردید ایشان شخصا جناب آقای مهدی قاینی، دهیار پرتلاش و خستگی ناپذیر زیبد را مأمور جمع آوری اسناد و مدارک موقوفات زیبد نماید. در همین راستا مطلع شدیم حکم ایشان توسط امام جمعه محترم صادر گردیده و جناب قاینی در اولین فرصت اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد. از کلیه همشهریان عزیز درخواست می گردد با ایشان کمال همکاری را داشته باشند.