» بازدید از خیریه :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» صندوق قرض الخسنه سرو کهن زیبد :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» لایروبی قنات زیبد، امید را به مردم روستا برمی‌گرداند :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» اولین جشنواره فردوسی و ۱۲ رخ در زیبد برگزار شد. :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» کارکرد اساسی وقف ونقش آن در فقر زدایی از جامعه :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» سه اثر تاریخی در زیبد گناباد :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» داستان کمک به نیازمندان :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» کمک به دیگران در واقع کمک به خودمان است :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» سالگرد شهادت برادران حسین و علی عجم :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» سخنرانی حجت الاسلام عجم در مسجد امام باقر (ع) مشهد :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٠
» شماره حساب خیریه :: ۱۳٩٥/۱٠/٩
» موقوفات زیبد :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» مراسم کلنگ زنی ساختمان خیریه :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» جشن میلاد و شب یلدا(چله) در روستای اسطوره ای و کهن زیبد :: ۱۳٩٥/۱٠/٦
» آیا می دانید حسینیه زیبد چگونه ساخته شد؟ :: ۱۳٩٥/۱٠/٦
» حسینیه زیبد :: ۱۳٩٥/۱٠/٦
» ماجرای قال کلبعی :: ۱۳٩٥/۱٠/٦
» ماجرای ساخت مسجد زیبد :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» تاریخ تعزیه خوانی در زیبد :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» موقوفات زیبد :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» دعوتنامه :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» پند اخلاقی :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» 🔴داستان پندآموز :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» پند اخلاقی :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» مراسم کلنگ زنی ساختمان خیریه :: ۱۳٩٥/٩/٢٩
» شروع کار خیریه :: ۱۳٩٥/٤/٥
» اولین فستیوال ۱۲ رخ در مجموعه قلعه زیبد برگزار شد. :: ۱۳٩٥/۳/٦
» پند اخلاقی :: ۱۳٩٥/۳/٥